ממשק אינטרנט לתושב

  • שליחת פניה באמצעות אתר האינטרנט, הפניה מגיע ישירות אל מערכת המוקד

  • פתיחת פניה באתר הרשות/ארגון

  • קבלת מספר פניה

  • מעקב בכל רגע נתון אודות סטאטוס הפניה

  • קבלת עדכונים שוטפים למייל

  • ממשק מלא למערכת פניות ציבור

  • יכולת דחייה של פניה

  • שיפור בזמני תגובה