הקלטת שיחות

  • הקלטת השיחה עם הפונה (נכנסת /יוצאת)

  • שיוך ההקלטה לפניה

  • יכולת שליפה מהירה של ההקלטה

  • איתור ההקלטה לפי שלוחה/פונה/תאריך וכו'