פוקוס בסלולרי

  • מערכת "פוקוס CRM"  נועדה לאפשר לנהל ולתעד את שלבי הטיפול במשימות השונות באמצאות טלפון חכם.

  • בעל התפקיד מקבל את המשימות ישירות לטלפון הנייד בממשק מותאם אישית .

  • המשימות מפורטות, ניתן להוסיף לכל משימה תמונה מהשטח ולעדכן את שלבי הטיפול/הסיום מהטלפון הנייד.

  • כמו כן מוצגות כלל המשימות לאותו בעל תפקיד/מחלקה על גבי המפה תוך יכולת ניווט בעזרת Waze  לכל משימה ומשימה.