ממשק צ'ט

העברת שיחה טלפונית לערוץ צ'אט (לינק נשלח מתוך מערכת צט אל הפונה במייל או SMS) לאחר מכן, תיעוד של תכתובת בודדת במלואה בתוך מערכת פוקוס כפניה חדשה (פניות מגורם חיצוני) כולל קבצים מצורפים.