ממשק smart city

מול מערך IOT המותקן המערך השפע

התראות מגיעות מהממשק למייל עובד רלוונטי במקרים הבאים:

  • רכב יצא מגזרה

  • רכב עומד מעל 25 דק' מונע

  • כבוי מעל 30 דק'

המייל שמגיע מוקלד ידנית לתוך המערכת. זהו תוכן המייל שמועתק ידנית לתיאור הפניה במערכת.