פוקוס BI

מוצר המאפשר תחקור של הנתונים והפקת משמעויות של המוקד העירוני.
כלי ניהולי דינאמי המאפשר ראייה של המצב הנוכחי ושיפור מתמיד בארגון, באגפים ובמחלקות.
ירידת רזולוציה לרמת פניה.
תחקור פשוט ומציאת הנתונים בשליפה