• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

פוקוס BI

מוצר המאפשר תחקור של הנתונים והפקת משמעויות של המוקד העירוני.
כלי ניהולי דינאמי המאפשר ראייה של המצב הנוכחי ושיפור מתמיד בארגון, באגפים ובמחלקות.
ירידת רזולוציה לרמת פניה.
תחקור פשוט ומציאת הנתונים בשליפה