מערכת פניות ציבור

פניות הציבור בעירייה עוסקת בפניות של התושבים על המערכת העירונית בכל הנושאים הקשורים במגוון תחומי הפעילות והעשייה של העירייה, כגון בעיות תפעוליות, גינון, תאורה, הנדסה, חינוך, רווחה וכו`.