ניהול פניות השרות הווטרינרי + מערך טפסים לביצוע ביקורות עסקיים

מערכת לניהול ותיעוד הפניות של השרות הווטרינרי כולל מעקב אחרי זמני תקן ומשימות בנוסף, טופס דיגיטלי לביצוע ביקורת עסקים הצוות הווטרינרי בשטח.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon