מערכת CRM לחינוך

מערכת ייעודית למחלקת החינוך-

  • טיפול בקריאות

  • אפשרות לשלוח טפסים שנכנסים לפניה מאתר האינטרנט של הרשות

  • אפשרות שליחת טפסים בתוך הארגון- כגון טופס אירוע חריג.

  • פתיחת קריאות במערכת

  • פתרונות מידיים לבעיות נפוצות

  • עץ נושאים גרפי

  • צירוף מסמך סרוק לפניה

  • הפקת מכתבים מהפניה 

  • קישור אובייקט (Attachment) לפניה

  • משלוח דואר אלקטרוני מהפניה