מערכת CRM

HR ניהול פניות עובדים למשאבי אנוש

מערכת המאפשרת לעובד הרשות לפנות באופן דיגיטלי למחלקת משאבי אנוש למגוון רחב של נושאים, ולמחלקת משאבי אנוש מאפשרת המערכת לנהל באופן מסודר ועקבי את מגוון הפניות והמשימות במחלקה, תוך הגדרת מטפלים רלוונטיים פנים וחוץ מחלקתיים ותעדוף פניות עובדים לפי רגישות ודחיפות הפניה.