מודול חירום

מערכת מותאמת לעבודה שוטפת בשגרה ומעבר נוח וידידותי למערכת בשעת חירום- דרך עמוד הבית של המוקד העירוני.
תרחישים מובנים- הגדרה מראש של כרטיס תרחיש, בניה וניהול של תרחיש+ תהליכים אוטומטים לפתיחת פניות למכלולים רלוונטיים לקבוצות מטפלים לידיעה/ לביצוע
ניהול יומן אירועים מבצעי ועוד...