מערכת CRM

לפניות IT

מערכת ניהול פניות המגישות מצד גורמי העירייה ומסופיה, למחלקת מערכות המידע. תוך מתן עדיפות זמני תקן ומעקב אחר ביצוע, כולל אפליקציית אנשי שטח לאנשי מחלקה, (טכנאים בתי ספר וכו') הפנייה למחלקת מערכות המידע מבוססת על מגוון טפסים דיגיטליים, המקנים את תהליך הפניה של העובד/הפונה/משתמש.