פוקוס דיגיטל

כולל חיבור למערכת מוקד ואפליקציה בסלולר + יצירת תהליכים אוטומטים.

מערכת המאפשרת סביבת משתמש מלאה ודינמית ליצירת תהליכים דיגיטליים בארגון וחילולם בהתאמה למערכת הפוקוס עירונית/ אגפית/מחלקתית.

בנוסף מאפשרת המערכת פרסום והפצה הטופס הדיגטלי לתושבי העיר/ עובדי הרשות במגוון מדיות.